Sieci komputerowe w semestrze drugim obejmują budowę, funkcję i rodzaje urządzeń sieciowych.  Będziemy poznawać symbole urządzeń sieciowych, klasyfikować, tworzyć dokumentacje sieciową oraz identyfikować urządzenia na postawie wyglądu, symboli i opisu parametrów urządzenia.  Będziemy zgłębiać wiedzę na temat wirtualizacji sieci i poznawać nowe protokoły sieciowe.

Sieci komputerowe w semestrze pierwszym obejmują podstawy działania i funkcjonowania systemów ze sobą połączonych. Będziemy poznawać historię, topologię  i technologię sieci komputerowych. Teoretyczne podstawy zbudowane o warstwowy model ISO/OSI i internetowy model TCP/IP a także szereg protokołów przybliżą nas do zrozumienia działania sieci.