Urządzenia techniki komputerowej to przedmiot, który  obejmuje tematykę bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, korzystania z różnych systemów operacyjnych, obsługi sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych, przygotowania do pracy i  montażu oraz diagnostyki i naprawy urządzeń informatycznych.

Semestr pierwszy obejmuje 20 lekcji, cztery działy:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym
  • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  • Arytmetyka i elektronika stosowana w komputerach
  • Funkcje i zasady działania podzespołów komputera